Pomoc administracyjno – podatkowa, dla osób przebywających na terenie Niemiec

KINDERGELD

Zasiłek na dziecko KINDERGELD wypłacany jest na dzieci mające w Niemczech miejsce zamieszkania lub stałego pobytu – niezależnie od obywatelstwa. Dotyczy to również dzieci zamieszkałych na terenie jednego z państw UE i EOG, czyli dzieci zamieszkałych na terenie Polski, pod warunkiem, iż wnioskodawcą jest osoba, która posiada miejsce zamieszkania na terenie Niemiec, pracuje tam jako osoba zatrudniona lub prowadząca własną działalność gospodarczą, płacąc w  Niemczech podatki. Osoba wnioskująca musi posiadać nadany jej przez niemiecką administrację finansową FINANZAMT podatkowy numer identyfikacyjny. Od 2017 obowiązek ten dotyczy też dzieci, na które ma być przyznany zasiłek, a które mieszkają na terenie Niemiec. Jeśli dziecko mieszka na terenie Polski i nie posiada niemieckiego numeru podatkowego, to obowiązkowym jest podanie numeru PESEL dziecka. Kindergeld można otrzymać na dzieci własne osoby wnioskującej, dzieci przysposobione, dzieci małżonka lub partnera życiowego, a także wnuki, które wnioskodawca przyjął do swojego gospodarstwa domowego. Zasiłek na dziecko w roku 2017 wypłacany jest co miesiąc w wysokości: po 192 EUR na pierwszych dwoje dzieci, 198 EUR na trzecie dziecko, 223 EUR na każde kolejne dziecko. Przyznany zasiłek zostaje wypłacony osobie wnioskującej wstecz, czyli od momentu zameldowania wnioskodawcy na terenie Niemiec i jest wypłacany do momentu ustania prawa do jego pobierania, którym może być ukończenie przez dziecko 18 roku życia lub 25 roku życia – pod warunkiem, że dziecko do tego czasu podlega kształceniu.

Skutecznie pomożemy Państwu w uzyskaniu niemieckiego zasiłku na dzieci (także gdy złożyli już Państwo wniosek do Familienkasse, a nie mogą od dłuższego czasu uzyskać decyzji) i chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania. Zapraszamy do kontaktu za pomocą dostępnego na stronie formularza kontaktowego oraz zapoznania się z dostępnymi do pobrania dokumentami.